Shell Eco-marathon -09

7. - 9. mai

Shell Eco-marathon er et prosjekt der studenter i Europa konstruerer motordrevne kjøretøyer som skal kjøre så langt som mulig på samme mengde energi. Ved å utforske nye konsepter bygger deltakerne morgendagens biler. Det er biler som er energieffektive, mer drivstofføkonomiske og som har renere forbrenning.

Konkurransen har flere kategorier avhengig av kjøretøy og drivstoff. I 2005 ble det satt ny rekord med en tilbakelagt distanse på 3 836 kilometer med en energimengde som tilsvarer innholdet i én (1) liter bensin. Du leste rett, 380 mil! Det var skolen ETH i Zürich, Sveits, som satte rekorden med bilen Pac Car II som kjørte på hydrogen.

Mennesker over hele verden blir – og vil være – stadig mer mobile for å kunne jobbe, dyrke fritidsinteresser og leve livet. Kollektive transportmidler er viktige for å møte disse behovene, men egen bil er fremdeles førstevalget for mange.

For at samfunnet skal kunne tilfredsstille de stadig høyere kravene til mobilitet samtidig som de miljøskadelige utslippene begrenses til et minimum, må nye og renere drivstofftyper introduseres på markedet. Disse må også være kostnadseffektive for at folk skal kunne forflytte seg slik de ønsker.

Shell er et av verdens ledende selskaper når det gjelder å utvikle og levere ulike typer drivstoff til motorkjøretøyer. I denne rollen vurderer vi det som svært viktig å medvirke aktivt til en bærekraftig utvikling, med andre ord at vi bidrar til å beskytte miljøet, styre energibruken og verne om det kulturelle mangfoldet.

Shell Eco-Marathon er mer enn en konkurranse

For å fremme disse verdiene, har Shell hvert år i over 20 år arrangert Shell Eco-marathon. Det er en europeisk konkurranse der studenter medvirker, og der formålet er å oppmuntre til innovasjon innen transport og drivstoff. Opplegget følger særskilte regler som i grove trekk går ut på å bygge motordrevne, robuste og sikre kjøretøyer som skal kunne kjøre sju runder rundt en drøyt 25 kilometer lang bane i 30 km/t. I år er ca. 3000 studenter fra 20 land med på de 262 lagene som skal bygge hver sin bil.

Studenter ved Høgskolen i Østfold var i 2005 de første norske deltakerne i billøpet. De stilte til start med bybilen Citadine, men nådde ikke løpets minimumsdistanse på grunn av tekniske problemer. I 2006 stilte studenter fra samme skole med ny bil, North-1, og kom i mål med et drivstofforbruk tilsvarende 9 mil per liter.

Vårt håp er at Shell Eco-marathon skal fungere som en plattform for unge talenter og være en drivkraft til å utforme energieffektive kjøretøyer og drivstofftyper for fremtiden. I 1998 benyttet et av lagene i konkurransen en teknikk kalt “kunstige muskler for maskiner”. Denne ble senere patentert og utviklet. Nå driver de en bedrift i rask vekst som arbeider med denne teknikken – et lysende eksempel på hvordan idéer som utformes for konkurransen senere blir brukt i andre sammenhenger.

Gjennom konkurransen vil vi også benytte anledningen til å videreformidle de kunnskaper vi har utviklet i over hundre år i bransjen. Vi vil gjøre vårt for at forbrukerne skal kunne ta del i de muligheter som det moderne samfunnet byr på, samtidig som miljøkonsekvensene blir minst mulig. Derfor forsker og arbeider Shell kontinuerlig for å redusere miljøkonsekvensene av alle våre drivstofftyper. Vi samarbeider også med bilindustrien for å forsikre oss om at våre avanserte drivstofftyper støtter den tekniske utviklingen som er nødvendig for å gjøre dette mulig.

Shell Eco-marathon webside