CC9

4. - 5. juni

CC9-konferansen blir en videreføring av konferansen sist sommer, CC8. I likhet med CC8 blir CC9 (Climate Conference 09) en internasjonal klimakonferanse med inviterte deltakere på høyt nivå innen politikk, næringsliv og organisasjoner.
Se www.cc9.no for mer informasjon